Notářský úřad JUDr. Libuše Jandovská

Poskytování notářských služeb

notářka JUDr. Libuše Jandovská
Adresa kanceláří:

České Budějovice
Karla IV. 92/1
PSČ: 370 01
Tel./Fax: 386 353 465
Mapa

Týn nad Vltavou
Cihelná 64
PSČ: 375 01
Tel: 607 913 060
Mapa

Úřední hodiny notářského úřadu v Českých Budějovicích:

pondělí7:00 - 13:00
úterý8:00 - 14:00
středa8:00 - 16:00
čtvrtek8:00 - 14:00
pátek:7:00 - 13:00

Úřední hodiny notářského úřadu v Týně nad Vltavou:

první pátek v měsíci 15:00 - 17:00
či po předchozí dohodě

Notářské služby

 • Převody nemovitostí
  Notářské zápisy o převodu nemovitostí. Návrhy na vklad Katastrálnímu úřadu.
 • Notářské úschovy
  Převzetí finanční hotovosti, pojištění na případná rizika.
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci
  Notářské zápisy k přímé vykonavatelnosti notářského zápisu – exekuce. Dohody při předání peněz i při pohledávce.
 • Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví
  Sepsání závěti s možnostmi uložení originálu závěti u notáře. Změny a odvolání závětí, vydědění.
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
  Předmanželské smlouvy. Notářské zápisy o zúžení či rozšíření společného jmění manželů.
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
  Notářské zápisy o zástavní smlouvě. Zástavy na nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy. Poradenství, vyhledávání v Rejstříku zástav.
 • Ověřování a osvědčování
  Ověřování pravosti podpisů za osobní přítomnosti (legalizace). Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace).
 • Obchodní společnosti
  Zakladatelské listiny, společenské smlouvy a stanovy při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Notářské zápisy pro osvědčení změn ve výše uvedených společnostech, osvědčování průbhu valné hromady, dohody společníků, převodu podniků nebo jeho částí, rozhodnutí o zrušení a likvidaci společnosti. Poradenství a právní pomoc při vyhotovení návrhu na zápis či změny společnosti do obchodního rejstříku, zastupvání před rejstříkovým soudem a živnostenským úřadem.
 • Družstva a společenství vlastníků jednotek
  Notářské zápisy o založení družstva (rozhodnutí ustavující schůze a schválení stanov). Notářské zápisy o rozhodnutí o změně stanov družstva. Notářské zápisy o zrušení družstva.
 • Dědictví
  Vyřizování dědictví na základě pověření soudem. Vypořádání dědiců dohodou, uzavřenou před notářem, podle Občanského zákoníku. Dědictví podle závěti. Dědictví ze zákona.
 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy
  Výpisy z katastru nemovitostí. Výpisy z obchodního rejstříku ( výpisy aktuální nebo úplné ). Výpisy z evidence Rejstříku trestů. Rejstřík trestů vyhotovený notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému na pracovištích Rejstříku trestů. Výpisy ze živnostenského rejstříku. Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách. Výpisy z insolvenčního rejstříku, spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Objednávka schůzky

Preferovaná doba kontaktu:
Den     čas
Předmět zájmu:

Krátký vzkaz:

Vaše jméno
Emailová adresa
Telefon

Vzhledem k tomu, že nás dost trápí zneužívání formuláře k odesílání spamu, znažíme se tomu bránit pokládáním jednoduchých otázek s ještě jednodušší odpovědí:
napište slovy, kolik je dvanáct bez dvou:

     povinná pole

data se zpracovávají
JUDr. Libuše Jandovská. IČ: 25801325. DIČ: CZ6062201519